: PROGRAMSKA RJEŠENJA :
Aplikativni programskog proizvod POINT2000 čini više programskih objekata integririranih u snažno poslovno oruđe osposobljeno za upravljanje poslovnim procesima tvrtke. Te cjeline su:

:

POINT FINANCIJE
:
POINT ROBE I MATERIJALI
:
POINT PARTNERI
:
POINT MANAGMENT
:
POINT KADROVI
:
POINT IMOVINA
:
POINT LOKALIZACIJA

Na ovakav način POINT INTEGRALNA POSLOVNA RJEŠENJA u potpunosti osiguravaju kontrolu nad svim resursima i procesima poslovnih subjekata te najkvalitetniju dijagnostiku svih bitnih parametara kvalitete poslovanja. Na taj način korisnik svoj poslovni sustav pretvara u inteligentno poslovno okruženje, koje ne stvara samo dobra, usluge i veliku količinu podataka koje je potrebno dodatno obraditi da bi se dobila bilo kakva informacija, nego stvara informacije o sebi i okruženju poslovnog sustava, a takođe je u potpunosti spreman prihvaćati i dijeliti informacije, kako sa srodnim poslovnim sustavima, tako i sa sustavima u okruženju, državnim i lokalnim bankama, osiguranjima itd.

POINT sa svojim programskim proizvodom POINT2000 integrirajući sve zajedničke funkcije različitih procesa, a uvažavajući njihove posebnosti te različite tehnološke zahtjeve, podržava sljedeće implementacije posebnosti pojedinih industrijskih rješenja:

:
PROIZVODNJA
:
USLUŽNE DJELATNOSTI
:
TRGOVINA
: FINANCIJE i ostale djelatnosti


Promjene u poslovanju poduzeća u proteklom desetljeću daleko su značajnije nego u proteklom stoljeću, a vrijeme pred nama još dramatičnije mijenja ustaljene načine poslovanja tvrtki. Kako u takvom okružju i u novoj internet ekonomiji naći i zadržati svoje mjesto, poboljšati svoj položaj u odnosu na konkurenciju?


POINT2000 poslovni inforamcijski sustav odgovara na te zahtjeve:

-
Korištenjem interneta, VPN-a te svih blagodati novih informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija, da sa što manje uloženih resursa postignete maksimum učinaka 
-
Laganim i ekonomski isplativim povezivanjem svih dislociranih dijelova tvrtke
-
Automatiziranjem zajedničkih računovodstvenih poslova
-
Skraćivanjem vremena za procesiranje i analitičku obradu podataka potrebnog za dobivanje kvalitetnih informacija
-
Potpunom kontrolom računovodstvenih funkcija i operacija kako unutar tvrtke tako i u dislociranim dijelovima
-
Mogućnošću da integrirate poslovne sustave okruženja te da se integrirate u poslovne sustave
-
Da primjenom aplikativnih rješenja POINT2000 relativno lako izvršite vaš Business proces reingenering te da na taj način uskladite vašu organizaciju sa zahtjevima internet ekonomije i e-businessa.
-
Da postignete maksimum iz vaših kadrovskih potencijala tvrke uz obstrano zadovoljstvo

Primjena P2000 rješenja za rezultat ima

-
Višestruko povećanje financijskih efekata poslovanja, povećanje likvidnosti, rentabilnosti smanjenja zaduženosti
-
Povećanjem fleksibilnosti unutar same tvrtke, a takođe i tvrke unutar okruženja
-
Kvalitenim informiranjem o stanju pojedinih dijelova tvrtke
-
Potpuno fleksibilnost prema zahtjevima menadžerske strukture poduzeća kako prema strukturi potrebnih informacija tako i kvaliteti istih
-
Lagan pristup ažurnim informacijama od strane onih kojima su potrebne, bez obzira gdje se nalaze
-
Znatnim povećanjem tržišne vrijednosti tvrtke zbog njene sposbnosti za integraciju u poslovno okruženje


Različiti poslovi trebaju različite alate i njihovu integraciju u poslovne sustave, trebate ručne terminale za distribuciju robe, elektroničke vage, mobilna računala, POS uređaje i mnogo toga drugog.
Ako se Vaša tvrtka širi i van granica regije ili imate stranog Vlasnika ili revizorsku tvrtku, trebate softver koji će poštivati lokalne specifičnosti, a ipak osigurati integralni sustav čitave tvrtke. Point 2000, svojom lokalizacijom, omogućava da recimo strani revizor radi na aplikaciji na svom jeziku, a lokalni korisnici na svom ili da dio tvrtke u drugoj državi radi na svom jeziku, a menadžment koristi jezik matične države.


Kvaliteta te bogato iskustvo naših konzultanata omogućit će Vam najbržu i najkvalitetniju podršku u implementaciji poslovnog sustava i prilagođavanju vaše organizacije novim zahtjevima.


ˇPISplus
ˇEvolucija nastanka
(C) 2012. Point, Ploče / sva prava pridržana
najbolji pogled pri rezoluciji 1024x768